081-577-9588

มีรายได้จาก Tiktok ต้องเสียภาษีอย่างไร

มีรายได้จาก-Tiktok-ต้องเสียภาษีอย่างไร​-

มีรายได้จาก Tiktok ต้องเสียภาษีอย่างไร TikTok ได้รับกระแสความนิยมบนโลกออนไลน์ ค่อนข้างมาแรง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนทำให้เกิดช่องทางในการสร้างรายได้ ให้กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ จากฟีเจอร์ใหม่ ที่กำลังมาแรงที่สุด ในตอนนี้ คือTikTok Shop เพื่อรองรับตลาด E-Marketplace ก็เปรียบเสมือน ร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่ง บนแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับใคร อยากมีช่องทางเพิ่มการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจตัวเอง ห้ามพลาดบทความกันเลย วันนี้ สํานักงานบัญชีชลบุรี ชวนทุกคน มารู้จักกับ วิธีการเสียภาษี เมื่อมีรายได้ จากTikTok ซึ่งรายได้ มาจากหลายวิธีด้วยกัน ต้องนำมายื่นภาษีทั้งหมด โดยรายได้จากวิธีไหน ต้องเสียภาษีบ้าง และต้องเสียภาษีเท่าไร มีวิธีการอย่างไรนั้น ต้องตามไปดู มีรายได้จาก Tiktokต้องเสียภาษีอย่างไร รายได้ ที่ได้รับทุกวิธี จากTikTok จะต้องนำมายื่นภาษี แยกตามประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถแยกตามประเภท ของรายได้ ที่ได้รับดังนี้    1.เงินได้ประเภทที่ 2 [เงินได้ 40(2)] ได้แก่ ค่าจ้างทั่วไป ค่าคอมมิชชั่น สามารถหักแบบเหมา 50% แต่เมื่อรวมหักค่าใช้จ่าย จากเงินประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แล้ว ต้องไม่เ

เงินกู้ยืมกรรมการ​

เงินกู้ยืมกรรมการ

เงินกู้ยืมกรรมการ เงินกู้ยืมกรรมการ ตามหลักการทางบัญชีถือเป็นเงินบริษัท ที่กรรมการเบิกขอหรือยืมไปใช้เป็นการส่วนตัว กรรมการจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้ของกิจการ แต่ปัจจุบันบัญชีเงินกู้ยืมกรรมการจะนำไปใช้ปรับปรุงรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ยกตัวอย่างเช่น การที่นักบัญชีตรวจสอบว่ามีเงินขาดหายไปจากรายการบัญชี ก็นำเงินที่หายไปมาใส่ไว้ที่กรรมการกู้เงิน เพื่อให้บัญชีปิดลงอย่างลงตัว เงินกู้ยืมกรรมการ คืออะไร​ เงินกู้ยืมกรรมการ ตามหลักการทางบัญชีถือเป็นเงินบริษัท ที่กรรมการเบิกขอหรือยืมไปใช้เป็นการส่วนตัว กรรมการจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้ของกิจการ แต่ปัจจุบันบัญชีเงินกู้ยืมกรรมการจะนำไปใช้ปรับปรุงรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ยกตัวอย่างเช่น การที่นักบัญชีตรวจสอบว่ามีเงินขาดหายไปจากรายการบัญชี ก็นำเงินที่หายไปมาใส่ไว้ที่กรรมการกู้เงิน เพื่อให้บัญชีปิดลงอย่างลงตัว ในส่วนเงินกู้ยืมแก่กรรมการ สรรพากรได้บังคับให้คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด จึงทำให้กิจการที่มีรายการบัญชีนี้มาก ๆ ได้รับดอกเบี้ย เพื่อนำไปคำนวณภาษีจำนวนมากขึ้นนั่นเอง ในการคิดดอกเบี้ยจะต้องบันทึกรายการไปในงบการเงิน แต่หากไม่มีกา

อย่าลืมยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ครึ่งปี 2566

ภ.ง.ด.51

อย่าลืมยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ครึ่งปี 2566 ภ.ง.ด.51 คืออะไร ภ.ง.ด.51 คือ  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) โดยกำหนดให้ยื่นรายการภายในสองเดือนสุดนับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบรอบระยะเวลาบัญชี ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นภายในวันที่ ยื่น ภ.ง.ด.51 แบบกระดาษ :  วันสุดท้าย ภายใน 31 สิงหาคม 2566 ยื่น ภ.ง.ด.51 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขยายเพิ่ม 8 วัน :  วันสุดท้าย ภายใน 8 กันยายน 2566 การยื่นแบบฯ Online ผ่านระบบที่เว็บไซต์ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มีรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 เดือน คำนวณภาษีแบบไหน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนิติบุคคลทั่ว ๆ ไป จากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือตามที่อธิบดีกำหนด จากกำไรสุทธิในรอบ 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ประมาณการกำไรสุทธิที่คำนวณได้เข้า

Howto การตั้งชื่อบริษัท ที่คนอยาก จดทะเบียนบริษัท ต้องรู้

howto การตั้งชื่อบริษัทที่คนอยากจดทะเบียนบริษัทต้องรู้

Howto การตั้งชื่อบริษัท ที่คนอยาก จดทะเบียนบริษัท ต้องรู้ จดทะเบียนบริษัท ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของกิจการทุกคนควรให้ความสำคัญ เมื่อเราเริ่มต้นกับกิจการอะไรสักอย่าง ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคแบบไหนในการตั้งชื่อธุรกิจหรือกิจการของคุณก็ตาม หนึ่งสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ก็คือ การตั้งชื่อบริษัทอย่างไรให้เหมาะสม และสามารถใช้ในการจดทะเบียนบริษัทได้อย่างราบรื่น ถ้าคุณยังคิดไม่ออกว่าจะต้องทำอย่างไร ชื่อบริษัทแบบใดถึงจะดี และถูกต้อง บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เตรียมคำตอบมาให้สำหรับท่านที่กำลังสนใจการ จดทะเบียนบริษัท การตั้งชื่อบริษัทอย่างไรให้เหมาะสม สำหรับใช้ในการจดทะเบียนบริษัท 1.ชื่อบริษัท เป็นเรื่องสำคัญในการ จดทะเบียนบริษัท คนทั่วไปจะต้องรู้จักคุณ ผ่านชื่อสินค้าและบริการที่คุณมี นอกจากนี้คุณยังต้องใช้ชื่อบริษัททำการตลาดด้วย ชื่อบริษัทของคุณยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และจุดยืนด้านการตลาด นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับชื่อบริษัทหรือสินค้าให้มาก 2. ไม่ใช้คำยาก ในการตั้งชื่อบริษัท และไม่ใช้คำยากในการจดทะเบียนบริษัท ชื่อบริษัทที่ดีควรสามารถสื่อความหม

ภาษีย้อนหลัง

ภาษีย้อนหลัง

ทำอย่างไร ? หากโดนสงสัยว่าอาจโดน ภาษีย้อนหลัง ทำอย่างไร ? หากโดนสงสัยว่าอาจโดน ภาษีย้อนหลัง​ ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปเสียภาษีหรือยื่นแบบภาษีประจำปีแล้วละก็ อย่านิ่งนอนใจนะ รีบเข้าไปเสียภาษีให้ตรงเวลากันด้วย ไม่อย่างนั้นจะโดนเรียกเก็บ ภาษีย้อนหลังขึ้นมา งานงอกแน่ ๆ เลยนะ หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคย เสียภาษีครั้งแรก หรือยังไม่ค่อยเข้าใจว่า การโดยเรียกเก็บภาษีย้อนหลังมันเป็นยังไง ทำไมต้องมาเก็บฉันด้วย วันนี้เราเลยจะมาบอกเล่าถึงที่มาที่ไปของการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังกัน ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณ คุณจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรบ้าง การเก็บ ภาษีย้อนหลัง คืออะไร การเก็บภาษีย้อนหลัง (Retroactive tax) จะเกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ซึ่งจะเป็นการป้องปรามทางภาษีอากร โดยการตรวจสอบภาษีย้อนหลังจะดำเนินการโดย 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ในที่นี้เราจะพูดถึง การเรียกเก็บภาษีย้อนหลังโดย กรมสรรพากร เพราะ มันจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เสียภาษีโดยกว้าง ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้ง ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือการเก็บภาษีทางอ้อม หรือ VAT ด้วยน

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษี 2565 ที่เวียนมาอีกครั้ง โดยสามารถยื่นภาษีแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 นี้ ส่วนการยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ทำได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2566 ในครั้งนี้ สำนักงานบัญชีชลบุรี ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เกี่ยวกับการยื่นภาษี ไว้เพื่อไขข้อสงสัย รวมถึงสิทธิ์ลดหย่อนประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำมาลดหย่อนได้ไว้ที่นี่ ให้ทุกท่านได้ลองอ่านกัน

ก.พาณิชย์ เผยข่าวดี แก้กฎหมาย จดทะเบียนธุรกิจการค้า สามารถจด ตั้งบริษัทได้โดยใช้บุคคล 2 คน จากเดิมต้องใช้ 3 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566

ก.พาณิชย์ เผยข่าวดี แก้กฎหมาย จดทะเบียนธุรกิจการค้า สำเร็จให้สามารถ จดตั้งบริษัทได้ โดยใช้บุคคล 2 คน จากเดิมต้องใช้ 3 คน รวมทั้ง เพิ่มความยืดหยุ่น ในการควบรวมกิจการ เพื่อให้ทันสมัย และ ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566

ก.พาณิชย์ เผยข่าวดี แก้กฎหมาย จดทะเบียนธุรกิจการค้า สามารถจด
ตั้งบริษัทได้โดยใช้บุคคล 2 คน จากเดิมต้องใช้ 3 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566

จุดจบ ธุรกิจออนไลน์ ที่หลบเลี่ยงภาษี​

จุดจบ ธุรกิจออนไลน์ ที่หลบเลี่ยงภาษี

ทำไมถึงจะเป็น จุดจบ ธุรกิจออนไลน์ ที่หลบเลี่ยงภาษี เพราะ ทางธนาคารจะ นำส่งบัญชี ที่มีรายการรับเงิน เกิน 400 ครั้ง รวมแล้ว เกิน 2 ล้านบาท หรือ สูงสุดคือ รับโอน 3,000 ครั้งต่อปี รวมทุกบัญชี เพราะว่า เข้าข่ายบัญชีบุคคล ที่มีรายการเป็นลักษณะพิเศษ หรือ ผิดปกติ เกินกว่าบัญชีธรรมดา ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าเป็นบัญชีเพื่อการค้า นำส่งสรรพากรปีละครั้ง

เงินอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่ เงินที่ได้จากอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่ ? กรณีเป็นผู้รับ 1. รับอั่งเปาจากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว กรณีรับจากคนในครอบครัว หรือรับจากคู่สมรสตามกฏหมาย ก็สบายใจได้ เพราะ กฏหมายกำหนดให้ เงินอั่งเปาเป็นเงินได้ ที่ได้รับตามหน้าที่ธรรมจรรยา หรือรับตามประเพณี และถือเป็นเงินได้ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี โดยมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน จะต้องนำส่วนที่เกินจาก 20 ล้านบาทแรก มาคำนวณภาษีในอัตรา 5% 2. รับอั่งเปาจากคนรู้จักตามประเพณี กรณี ที่รับอั่งเปาจากคนรู้จักใกล้ชิด ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว หรือคู่สมรส ก็ไม่ต้องกังวล เพราะ กฏหมายกำหนดให้อั่งเปาที่ได้รับเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน ต่างกันที่จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกิน จะต้องนำส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาทแรกมาคำนวณภาษีในอัตรา 5% 3. รับอั่งเปาจากเจ้านาย หรือบริษัท กรณี ที่รับอั่งเปาจากเจ้านาย หรือบริษัท ถือว่าเป็นเงินได้ ที่ต้องเสียภาษีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ กฏหมายมองว่า เงินอั่งเปาที่ได้จากบริษัท คือ เงินที่เป็นค่าตอบแทนที่เกิดจากการทำงาน (ค่าตอบแทนจากการจ้างงาน)(ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฏ

หน้าที่ของ นักบัญชี

หน้าที่ของ นักบัญชี

หน้าที่ของนักบัญชี มีดังนี้​ 1. นักบัญชี ต้อง พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง​ พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน (มีชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) 2. นักบัญชี ต้อง รับทำบัญชีไม่เกิน 100 ราย/ปี​ รับทำบัญชีของธุรกิจได้ไม่เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน ( โดยนับตามจำนวนรายธุรกิจไม่ได้นับตามรอบปีบัญชีงบการเงิน)

สำนักงานบัญชีชลบุรี

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd