081-577-9588

8 รายจ่ายต้องห้ามที่คนทำธุรกิจต้องทราบ

8รายจ่ายต้องห้ามที่คนทำธุรกิจต้องทราบ

8 รายจ่ายต้องห้ามที่คนทำธุรกิจต้องทราบ การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพไม่เพียงแค่รับรู้ถึงรายได้และกำไรเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะรายจ่ายที่ไม่ถูกต้องไม่เพียงแต่สามารถทำให้กำไรลดลง แต่ยังอาจทำให้เกิดภาษีที่เสียได้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการเลือกซื้อและการใช้จ่ายต้องถูกต้องและมีการวางแผนอย่างรอบคอบ

การดำเนินกิจการธุรกิจไม่เพียงแค่เป็นการสร้างรายได้เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างมากมาย เพื่อให้กิจการของคุณเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกำไรได้มากที่สุด สำนักงานบัญชีชลบุรี ได้สรุป 8 รายจ่ายต้องห้ามที่คนทำธุรกิจต้องทราบ ให้คนทำธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ ในทำความเข้าใจกันนะคะ

8 รายจ่ายต้องห้ามที่คนทำธุรกิจต้องทราบ มีดังนี้

1. รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

  • ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรขาดทุนทางภาษีผู้จ่ายเงินจึงต้องจัดเตรียมหลักฐานในการพิสูจน์รายจ่าย

2. รายจ่ายที่เกี่ยวกับผู้บริหาร

  • รายจ่ายของผู้บริหารบริษัทที่อยู่นอกระเบียบบริษัท ถ้าไม่มีกำหนดในระเบียบชัดเจนห้ามนำมาหักภาษีเด็ดขาด

3. รายจ่ายเพื่อรับรองลูกค้าที่เกินกำหนด

  • ตามกฎหมายมีกำหนดว่าต้องเลี้ยงไม่เกินหัวละ 2,000 บาทต่อครั้งเท่านั้นและรายจ่ายจะต้องไม่เกิน 0.3% ของรายได้บริษัท

4. เบี้ยปรับภาษีอากร

  • เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา ตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท รวมถึงค่าปรับที่เป็นโทษทางอาญา และเงินเพิ่มภาษีอากรตามกฎหมายอื่นเป็นรายจ่ายต้องห้าม

5. รายจ่ายที่เป็นการลงทุน ค่าเสื่อมราคา

  • การต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินเป็นรายจ่ายต้องห้ามแต่หากเป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

6. เงินสำรองต่างๆ

  • เงินสำรองจากเบี้ยประกันภัย เพื่อสมทบทุนประกันชีวิตได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของจำนวนเบี้ยประกันชีวิต เงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอื่นก่อนคำนวณกำไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 40
  • เงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ

7. ภาษีซื้อ

  • ภาษีซื้อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มิได้เป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายจ่ายต้องห้าม

8. รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ

  • ภาษีซื้อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นรายจ่ายต้องห้าม

การวางแผนและการเลือกลงทุนในรายจ่ายของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าและลดการเสียภาษีได้อย่างมาก ด้วยการใช้ประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืนในยุคที่มีความแข็งแกร่งและท้าทายอย่างมากในวงการธุรกิจภายนอก การทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ท่านควรให้ความสำคัญกับการทำบัญชี หากท่านต้องการคำแนะนำจากผู้เชียวชาญ สามารถติดต่อได้ฟรี ที่เบอร์ 081-5779588 หรือ คลิกที่นี่

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd