081-577-9588

เปิดบริษัท กับเพื่อน แบ่งหุ้นอย่างไรดี

เปิดบริษัท กับเพื่อนแบ่ง หุ้นอย่างไรดี สำนักงานบัญชี ชลบุรี
เปิดบริษัท กับเพื่อนแบ่งหุ้นอย่างไรดี สำนักงานบัญชี ชลบุรี

                 ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มากมาย ในประเทศไทย มีหลายธุรกิจ ที่เกิดจากการ เปิดบริษัท กับเพื่อน ๆ ร่วมกัน แต่การทำธุรกิจนั้น การที่ทำร่วมกันกับเพื่อน ไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไป เพราะในอนาคต ไม่มีอะไรการันตีได้เลย ว่าเราจะผิดใจ กับเพื่อนหรือเปล่า แต่ถ้าหากว่า คุณอยากจะทำ ธรุกิจร่วมกับเพื่อนอยู่ วันนี้เราอยากนำเสนอ สิ่งนึงที่อยากให้เข้าใจกันไว้ก่อน ก็คือ เรื่อง การแบ่งส่วนแบ่ง ว่าเรามีวิธีการแบ่งส่วนแบ่ง ได้อย่างไรบ้าง จะได้ตกลงกันไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่ิอป้องกัน การผิดใจกัน ในอนาคตนั่นเอง

ประเด็นสำคัญก่อน เปิดบริษัท กับเพื่อน ต้องคุยให้เคลียร์

ต้องมีการจัดแบ่ง สัดส่วน และ หน้าที่ ให้ชัดเจนว่า สัดส่วนเท่าไหน ถือหุ้น เท่าไหร่ หน้าที่คนไหน ทำอะไรบ้าง

เปิดบริษัท กับเพื่อนแบ่งหุ้นอย่างไรดี สำนักงานบัญชี ชลบุรี

แบ่งปันผล ตามสัดส่วนหุ้นที่ลง

แน่นอนว่าทุก ๆ ธุรกิจต้องการเงินทุน เงินทุนนั้น สำหรับการก่อตั้ง เริ่ม เปิดบริษัท จะมาจากส่วนที่เรา และ เพื่อน ๆ ลงเงินร่วมกัน ดังนั้น พวกเราจึงมีฐานะเป็น
“ ผู้ถือหุ้น ” ในบริษัท ตามกฎหมายแล้ว สัดส่วนของการ แบ่งกำไรนั้น จะผันแปร อย่างชัดเจน ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

และนี่ คือสัดส่วนผู้ถือ หุ้น กำหนดความเป็นเจ้าของของเรา

เปิดบริษัท กับเพื่อนแบ่งหุ้นอย่างไรดี สำนักงานบัญชี ชลบุรี

กำหนดผลตอบแทน กับคนที่ทำงาน

นอกเหนือจากการจ่ายปันผล ตามสัดส่วนหุ้น คือ การตั้งเงินเดือนให้กับคน ที่ทำงาน เพราะการเปิดบริษัท ใหม่ละจะให้ รันไปได้ ก็ต้องมีคนบริหาร เพราะฉะนั้น การตกลงกันก่อน ว่าจะให้ใครเป็น กรรมการบริหาร ก็เป็นเรื่องสำคัญ และ คนที่ทำงานก็ควรได้รับผลตอบแทน นอกเหนือจากเงินปันผลด้วย และ ในบางกรณีหุ้นส่วนคนนั้นอาจจะไม่ใช่ พนักงานประจำ เพราะ ช่วยงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นจ๊อบ ๆ ไป เค้าก็ควรได้รับผลตอบแทน ตามที่เขาทำเช่นกัน

เปิดบริษัทกับเพื่อนแบ่งหุ้นอย่างไรดี สำนักงานบัญชี ชลบุรี

อย่างที่เห็น ควรกำหนด ผลตอบแทนให้ชัดเจน ถ้าเป็นหน้าที่การงาน ในฝั่งบริหาร ใครเป็นกรรมการ ใครเป็นคนมีอำนาจตัดสินใน และ ผลตอบที่ ที่จะได้รับ กับค่าจ้างที่เหมาะสม ให้สอดคล้อง กับงานที่คนคนนั้นทำ 

การกำหนดค่าจ้าง สำคัญอย่างไร

การทำหนดค่าจ้างนั้น นอกจากที่จะได้ไม่มาผิดใจ กันทีหลังแล้ว ยังช่วยให้เห็นต้นทุน ที่ชัดเจน ในการทำธุรกิจ และ ควรตกลงขอบเขต และ หน้าที่ เพื่อที่จะได้ไม่มีการก้าวก่าย กันนั่นเอง

ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท ตกลงกันว่าให้นาย ก เป็น กรรมการบริหารงานทั้งหมด ในบริษัท และ โดยมีนาย ข ทำงาน วางระบบบัญชี ให้ขั้นต้น ฉะนั้น นาย ก จะได้รับผลตอบแทน เป็นเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท และ นาย ข ได้รับผลตอบแทน เมื่อทำงานเสร็จ จำนวน 20,000 บาท และ เงินเดือน 15,000 บาท กับค่าจ้างงานนาย ข 20,000 บาท นี้ จะถือเป็นค่าใช้จ่าย ของกิจการ นำไปหักกลบ กับรายได้ และ สุดท้ายเหลือกำไรสุทธิเท่าไร ค่อยไปแบ่งกัน ตามวิธีเงินปันผล อีกที

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เรารับ ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร รับทำบัญชี ดูแลบัญชี รายเดือน ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร บริการครอบคลุม และ ครบวงจรที่สุด ในภาคตะวันออก

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd