081-577-9588

เงินเดือน เจ้าของกิจการ ช่วยประหยัดภาษี ได้อย่างไร ?

เงินเดือนกรรมการ เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารเงินสด ของกิจการ โดยให้กรรมการบริษัท หรือ เจ้าของธุรกิจ ตั้งเงินเดือนให้กับตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณ แบ่งหน้าที่ของเงินใน กิจการ และ เงินส่วนตัวออกจากกัน และ วางแผนประหยัดภาษี ให้กับตัวเองได้ด้วย

หากคุณ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบขั้นพื้นฐาน ไม่มีค่าลดหย่อนใด ๆ ลองเริ่มจาก เงินเดือน ให้ตัวเอง 25,000 บาท ต่อเดือน ทั้งปีเราก็จะมีรายได้ทั้งหมด 300,000 บาท และ ไม่ต้องมีภาษีเงินได้หัก เพราะรายได้แค่นี้ ยังไม่ถึงฐานเสีย ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

แต่ถ้าคุณมีค่าลดหย่อนอื่น ๆ ด้วย ก็จะสามารถ มีเงินเดือนได้มากขึ้น ตามลำดับ เช่น ถ้าหากคุณมีภรรยา และ ไม่ได้ทำงาน ก็จะได้ลดหย่อนเพิ่ม ได้อีก 60,000 บาท ดังนั้น ก็จะสามารถมีเงินเดือนได้ที่ 30,000 บาท โดยที่ยังไม่ต้องเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา และ ยังไม่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเวลาที่ได้รับเงินเดือน

เงินเดือนกรรมการ ช่วยวางแผนภาษีอย่างไร

                  เมื่อกิจการ ที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนเงินเดือน เจ้าของกิจการเกิดขึ้นเป็นจำนวน 300,000 บาททั้งปีแล้ว ถ้าหากวางแผนดี ๆ ก็ช่วยประหยัดภาษีนิติบุคคล ได้ด้วย เรามาลองดูตารางด้านล่างกัน

เงินเดือน ช่วยประหยัดภาษี

จะเห็นว่าทั้ง 2 กิจการ มีรายได้ตั้งต้นเท่ากันที่ 500,000 บาท และ มีค่าใช้จ่ายของกิจการที่เท่ากัน 250,000 บาท (ไม่รวมเงินเดือน) ดังนั้น กิจการที่ไม่มีการหักจ่าย เงินเดือนกรรมการบริษัท จะมีกำไรถึง 250,000 บาท และ ต้องเสียภาษีที่ 20% เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

แต่ อีกกิจการ มีการจ่าย เงินเดือนกรรมการ บริษัท 25,000 บาทต่อเดือน จึงมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก 1 รายการ ซึ่ง รวมทั้งปีแล้วเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท จึงทำให้ บริษัทมียอดขาดทุน 50,000 บาท ซึ่งในเมื่อบริษัทขาดทุน ก็ไม่ต้องเสียภาษี และ ยังสามารถนำยอดขาดทุน ในปีนี้เก็บไว้หักกำไรปีหน้า

ดังนั้น ถ้าปีหน้ามีผลกำไร 100,000 บาท ก็จะมีกำไรที่ต้องเสียภาษี เพียงแค่ 50,000 บาท มาจากกำไรของปีนี้ หักลบด้วยจำนวนขาดทุนปีที่แล้ว (100,000 – 50,000 บาท) ผลก็คือ ทำให้มีฐานที่ใช้ ในการคำนวณภาษีลดลง ถือเป็นการวางแผน ใช้ผลประโยชน์ง่าย ๆ

จะเห็นได้ว่ากิจการ ที่มีการจ่ายเงินเดือน เจ้าของก็จะมีเงินสด ไว้ใช้จ่ายได้อีกทางเลือกหนึ่ง เพิ่มมากกว่ากรณีที่ ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับตัวเอง 

นี่ก็เป็นประโยชน์ของ การจ่ายเงินเดือน ให้กับตัวเองในทางภาษี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการจ่ายเงินเดือนนั้นไม่ใช่ว่าจะจ่าย ก็สามารถจ่ายได้เลย คุณต้องตกลง กับกรรมการคนอื่น ๆ  หรือพิจารณาจากรายได้ของกิจการ ว่าพร้อมที่จะมีรายจ่ายนี้แล้วหรือยัง

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เรารับ ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร รับทำบัญชี ดูแลบัญชี รายเดือน ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร บริการครอบคลุม และ ครบวงจรที่สุด ในภาคตะวันออก

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd