081-577-9588

เงินอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินที่ได้จากอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

กรณีเป็นผู้รับ

1. รับอั่งเปาจากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว

กรณีรับจากคนในครอบครัว หรือรับจากคู่สมรสตามกฏหมาย ก็สบายใจได้ เพราะ กฏหมายกำหนดให้ เงินอั่งเปาเป็นเงินได้ ที่ได้รับตามหน้าที่ธรรมจรรยา หรือรับตามประเพณี และถือเป็นเงินได้ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี โดยมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน จะต้องนำส่วนที่เกินจาก 20 ล้านบาทแรก มาคำนวณภาษีในอัตรา 5%

2. รับอั่งเปาจากคนรู้จักตามประเพณี

กรณี ที่รับอั่งเปาจากคนรู้จักใกล้ชิด ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว หรือคู่สมรส ก็ไม่ต้องกังวล เพราะ กฏหมายกำหนดให้อั่งเปาที่ได้รับเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน ต่างกันที่จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกิน จะต้องนำส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาทแรกมาคำนวณภาษีในอัตรา 5%

3. รับอั่งเปาจากเจ้านาย หรือบริษัท

กรณี ที่รับอั่งเปาจากเจ้านาย หรือบริษัท ถือว่าเป็นเงินได้ ที่ต้องเสียภาษีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ กฏหมายมองว่า เงินอั่งเปาที่ได้จากบริษัท คือ เงินที่เป็นค่าตอบแทนที่เกิดจากการทำงาน (ค่าตอบแทนจากการจ้างงาน)(ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฏากร) และบริษัทต้องนำเงินจำนวนนี้มา หักค่าใช้จ่าย ได้ จึงเป็นสาเหตุที่เงินอั่งเปาที่ได้รับมาจากเจ้านาย หรือบริษัทไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

กรณีเป็นผู้ให้

1. ผู้ให้เป็นพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว

เนื่องจากเป็นเงินที่ให้ตามประเพณี ในกรณีนี้ พ่อแม่หรือผู้ให้ จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

2. ผู้ให้เป็นนายจ้าง หรือบริษัท

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
  1. กรณีที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากกฏหมายมองว่า อั่งเปาที่บริษัทจ่ายให้พนักงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ บริษัทหรือนายจ้างมอบให้แก่พนักงาน จึงอนุญาติให้บริษัทนำเงินส่วนนี้ไปหักค่าใช้จ่ายได้ แต่มีข้อแม้ว่า บริษัทจะต้องจ่ายเงินพิเศษ(อั่งเปา) ให้กับลูกจ้าง หรือพนักงานทุกคน และต้องไม่เลือกปฏิบัติ
  2. กรณีที่ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้แจกอั่งเปา หรือเงินพิเศษ ให้แก่พนักงานทุกคน แต่เป็นการให้แค่พนักงานบางคน บริษัทจะไม่สามารถนำเงินส่วนนี้มาหักค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากกฏหมายมองว่า เป็นการให้โดยเสน่หา ถือเป็นรายจ่ายส่วนตัว จึงไม่สามารถนำมาบันทึกและหักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นั้นเอง (มาตรา 65ตรี(3) แห่งประมวลรัษฏากร) 

สรุป ได้อั่งเปาต้องเสียภาษียังไง ?

เงินอั่งเปาที่ได้จากครอบครัวที่เกิน 20 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาทจากคนรู้จัก ที่ได้รับนั้น ถือเป็น เงินได้ประเภทที่ 8 สามารถยื่นภาษีผ่านแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 ได้ด้วยตัวเอง และสามารถเลือกได้ว่า จะเสียภาษี 5 % หรือนำเงินอั่งเปาที่ได้รับไปรวมกับเงินได้ที่ต้องยื่นภาษีทั้งปีก็ได้

TOPFIVE

เรื่องบัญชี งบประมาณการเงิน ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล เพื่อป้องกันความผิดพลาด และ ปัญหาตามมา
บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชี และ ภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษา ด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd