081-577-9588

สิทธิตรวจสุขภาพฟรี โดยใช้สิทธิ “ประกันสังคม”
ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39

โค้งสุดท้ายแล้วของปี 2565 หากใครที่ยังไม่ได้ ตรวจสุขภาพประจำปี ก็สามารถไป สิทธิตรวจสุขภาพฟรี ๆ โดยใช้สิทธิ “ประกันสังคม” ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 ตามโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม กับ สำนักงานประกันสังคม จำนวน ทั้ง 14 รายการ

 สำนักงานบัญชีชลบุรี ได้รวบรวม ข้อมูลรายการ ตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาให้ทุก ๆ ท่านทราบกัน ไปดูกันเลย ว่าจะมีอะไรบ้าง ดังนี้

การตรวจร่างกายทั่วไป

 1. การคัดกลองการได้ยิน Finger Bug Test อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง ต่อ ปี
 2. การตรจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณะสุข อายุ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 40 – 54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง ต่อ ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง 
 3. การตรวจสายตา โดยความดูแลของจักษถแพทย์ อายุ 40 – 54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก ๆ 1 – 2 ปี
 4. การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง ต่อ ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18 – 54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 55 – 70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง ต่อ ปี
 2. ปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง ต่อ ปี

การตรวจสารเคมีในเลือด

 1. น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง ต่อ ปี
 2. การทำงานของไต CR อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง ต่อ ปี
 3. ไขมันในเส้นเลือดชนิด TOTAL & HDL CHOLESTEROL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

สิทธิตรวจสุขภาพฟรี การตรวจอื่น ๆ 

 1. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBSAG สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้ง
 2. มะเร็งปากมดลูก PAP SMEAR อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง
 3. มะเล็งปากมดลูกวิธี VIA อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำในตรวจ Pap Smear
 4. เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง ต่อ ปี
 5. Chest X-Ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง 

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถเข้า ตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนสิ้นปี 2565 นี้ ตรวจสอบข้อมูล สิทธิตรวจสุขภาพฟรี สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกันสังคม และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd