081-577-9588

วิธีเอาเงินออกจากบริษัท อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบการ

วิธีเอาเงินออกจากบริษัทอย่างถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบการ​

วิธีเอาเงินออกจากบริษัท อย่างถูกต้อง มีขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและปกป้องสิทธิของทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

วิธีเอาเงินออกจากบริษัท อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบการ

1. เงินเดือนและโบนัส

2. ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการ

 • เหมาะสำหรับการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยงาน
 • เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (ขึ้นอยู่กับผู้รับ)
 • เก็บใบเสร็จ หลักฐานอย่างครบถ้วน
 • รายการค่าใช้จ่ายต้องสมเหตุสมผล

3. ค่าเช่า

 • เหมาะสำหรับกรณีเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของสถานที่
 • เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (ขึ้นอยู่กับผู้รับ)
 • ทำสัญญาเช่า ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

4. เงินปันผล

 • เหมาะสำหรับบริษัทที่มีกำไร
 • เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • จ่ายได้เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ข้อควรระวัง

 • เก็บหลักฐานการนำเงินออกจากบริษัทอย่างครบถ้วน
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
 • เลือกวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • เลี่ยงการนำเงินออกจากบริษัทโดยไม่มีหลักฐาน
 • เลี่ยงการนำเงินออกจากบริษัทเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว

ดังนั้น แม้ว่าเราจะเข้าใจ วิธีการนำภาษีออกจากบริษัทอย่างถูกกฎหมายแล้วอาจจะไม่เพียงพอ สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องคิดเพิ่มเติมก็คือ โดยรวมเราต้องเสียภาษีเพิ่มเติม จำนวนเท่าไรในแง่ของบุคคลธรรมดา เพราะอย่าลืมว่าสสารไม่มีวันสูญหายไปจากโลกใบนี้ เงินได้และภาษีก็เช่นกัน 

ก่อนเอาเงินออกเราต้องเข้าใจอะไรบ้าง

“เอาเงินออก” ไม่ได้แปลว่า แค่ถอนเงินออกจากบัญชีบริษัทเพียงเท่านั้น เพราะ เมื่อเราจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว ถือว่าเป็นนิติบุคคลที่แยกออกมาต่างหาก ดังนั้น กระเป๋าตังค์บริษัท จึงแยกออกจาก กระเป๋าตังค์ส่วนตัว โดยปริยาย

 

เจ้าของธุรกิจหลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ แล้วคิดไปเองว่าแค่ถอนเงินบริษัทออกมา เท่ากับเอาเงินออกเรียบร้อยแล้ว แต่ในความเป็นจริงในงบการเงินของบริษัทจะมีบัญชีที่เรียกว่า “เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ” ซึ่งหมายถึง บริษัทให้กรรมการ (หรือเจ้าของกิจการ) กู้ยืมเงินไป

สาเหตุนี้ทำให้มีปัญหาตามมา 2 เรื่อง 

  1. กู้ยืมแล้วก็ต้องคืน จึงล้างบัญชีนี้ได้
  2. ในทางภาษีการที่บริษัทให้เงินกรรมการกู้ยืมจะให้กู้ฟรีๆ ไม่ได้ ต้องคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd