081-577-9588

ยื่นภาษี 2565 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษี 2565 ที่เวียนมาอีกครั้ง โดยสามารถยื่นภาษีแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 นี้ ส่วนการยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ทำได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2566 ในครั้งนี้ สำนักงานบัญชีชลบุรี ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เกี่ยวกับการยื่นภาษี ไว้เพื่อไขข้อสงสัย รวมถึงสิทธิ์ลดหย่อนประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำมาลดหย่อนได้ไว้ที่นี่ ให้ทุกท่านได้ลองอ่านกัน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร ?

คือ ภาษี ที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้ ไม่ว่าประเภทใด ชนิดใด ถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นให้แล้วก็อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

ใครต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ?

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  1. บุคคลธรรมดา        
  2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล        
  3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี        
  4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง  
  5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับจดทะเบียนบริษัท

เรารับ ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร รับทำบัญชี ดูแลบัญชี รายเดือน ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร บริการครอบคลุม และ ครบวงจรที่สุด ในภาคตะวันออก

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd