081-577-9588

มีรายจ่ายจริง แต่ไม่มีหลักฐานการจ่าย ทำอย่างไร

มีรายจ่ายจริง แต่ไม่มีหลักฐานการจ่าย ทำอย่างไร

ปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนมักเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ มีรายจ่ายจริง แต่ไม่มีหลักฐานการจ่าย ทำให้ไม่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่มักจะไม่ได้รับหลักฐานกลับมา คือ

 • ซื้อของจากตลาด หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป
 • ค่าเดินทาง (รถโดยสาร แท๊กซี่)
 • ค่าส่งเอกสาร
 • ซื้อของแล้วเจ้าของกิจการไม่ได้ออกหลักฐานการซื้อ ออกไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง

มีการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการแต่ไม่ได้รับ ใบเสร็จ หรือหลักฐานการจ่ายกลับมา ทำให้ไม่สามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายภาษีได้ ทำอย่างไรดี?

คำตอบ เมื่อมีการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการแต่ไม่ได้รับใบเสร็จ หรือหลักฐานการจ่ายกลับมา ทำให้ไม่สามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายภาษีได้ ให้ออกใบรับรองแทนใบเสร็จ “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” ใช้ในกรณีที่กิจการมีการจ่ายค่าสินค้า หรือบริการ แต่ไม่ได้รับใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายกลับมา ทำให้ไม่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีของกิจการได้ ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่มักไม่ได้รับใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงิน

แต่ไม่ใช่ทุกการจ่ายเงิน กิจการจะสามารถนำมาใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ รายจ่ายทางภาษีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขหลักๆของรายจ่ายทางภาษี คือ จะต้องเป็น

• รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ (มาตรา 65 ตรี(13))

• รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (มาตรา 65 ตรี(9)) และ

• รายจ่ายที่พิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับ (มาตรา 65 ตรี(18))

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ คือ เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ เพื่อมุ่งหากำไร

ตัวอย่าง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จมีความสำคัญกับธุรกิจบริการ ดังต่อไปนี้

1. เป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายเงิน
กรณีที่ธุรกิจบริการมีการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ แต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ใบรับรองแทนใบเสร็จจะเป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายเงิน เพื่อนำไปบันทึกบัญชีและใช้ประกอบการคำนวณภาษี

2. ช่วยให้ธุรกิจบริการสามารถหักค่าใช้จ่ายได้
ตามกฎหมายภาษีอากร ธุรกิจบริการสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้ ใบรับรองแทนใบเสร็จจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจบริการสามารถหักค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้

3. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจบริการ 
การมีใบรับรองแทนใบเสร็จแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจบริการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินการตามกฎหมาย ช่วยสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

4. สะดวกในการจัดการเอกสาร
ใบรับรองแทนใบเสร็จช่วยให้ธุรกิจบริการสามารถจัดการเอกสารการเงินได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญหายหรือผิดพลาด

 

ตัวอย่างกรณีที่ธุรกิจบริการต้องใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ

 • จ่ายค่าแท็กซี่
 • จ่ายค่าอาหารจากร้านค้าทั่วไป
 • จ่ายค่าบริการช่างรับเหมา
 • จ่ายค่าจ้างพนักงานรายวัน
 

ข้อควรระวังในการใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ

 • ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • ต้องมีลายเซ็นของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน
 • ต้องเก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อย

ใบรับรองแทนใบเสร็จเป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจบริการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd