081-577-9588

การขอเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร

สำนักงานบัญชีชลบุรี ผู้เสียภาษีอากร

เคยสงสัยกันมั้ยคะ ใครบ้าง ที่ต้องทำการขอเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร การขอเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร มีขั้นตอนอะไรบ้าง วันนี้ เราจะมาไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับการขอ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กันนะคะ

ใครบ้างที่ต้อง ขอเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร

  1. บุคคลธรรมดา บุคคลทั่วไป หรือ หน่วยงานภาษี ที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. นิติบุคคล บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ กฎหมายของต่างประเทศ รวมถึงกิจการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กิจการร่วมค้า มูลลนิธิ ฯลฯ
  3. ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งไม่มีหน้าที่เสียภาษีอากร หรือ ได้รับยกเว้นการ เสียภาษีอากร บางกรณี แต่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น สหกรณ์ องค์กรสาธารณะกุศล ฯลฯ

การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

  1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน
  2. จัดเตรียมเอกสารประกอบ
  3. ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือที่ สำนักงานบัญชี ท๊อปไฟว์-รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท

การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกันในการ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะให้ใช้เลข 13 หลัก ใช้เป็นเลขเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน ดังนั้น ผู้ที่มีเลขผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ให้ใช้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักแทนทั้งหมด เช่น บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก นิติบุคคลไทย และ ต่างประเทศ ให้ใช้เลขทะเบียนของนิติบุคคล บริษัท ห้าง 13 หลัก ( ดูได้จากหนังสือรับรองบริษัท ) คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ( ไม่จดทะเบียน ) บุคคลต่างด้าว กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กิจการร่วมค้า มูลนิธิ สมาคม ผู้จ่ายเงินได้ ให้ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก จากกรมสรรพากร หรือ กระทรวงการคลัง สำหรับผู้เสียภาษีรายเดิมที่อยู่ในฐานข้อมูล ของกรมสรรพากร และ อยู่ในกลุ่มที่ต้องใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 
ที่กรมสรรพากรออกให้ สามารถตรวจสอบ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอาหร 13 หลักใหม่ ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร Call Center โทร.1161 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป หรือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ ที่ http://www.rd.go.th

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd