081-577-9588

งานเลี้ยงปีใหม่ กับประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงสิ้นปีนี้ มีบริษัทมากมาย ที่จะจัดให้มีกิจกรรมการจัด งานเลี้ยงปีใหม่ ถือเป็น การเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงาน ที่ตั้งใจปฎิบัติงานมาตลอด โดยปีที่ผ่านมา อาจมีกิจกรรมจับฉลาก แจกของรางวัล หรือ กิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ กับพนักงาน ไม่ว่าจะจัดเลี้ยงภายในบริษัท หรือ จัดนอกสถานที่ เช่น ร้านอาหาร หรือ โรงแรม เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้มี
ประเด็นทางภาษี ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่าย ในการจัดเลี้ยงปีใหม่ และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่าย จากการซื้อรางวัลจับฉลาก ไม่ถือเป็นรายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ ไม่สามารถนำภาษีซื้อ มาหักจากภาษีขาย ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ขอคืนภาษีซื้อได้ แต่หากบริษัทได้กำหนด เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้กับสวัสดิการ ของพนักงานในการ จัดเลี้ยงปีใหม่ จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทางภาษี ดังนี้

งานเลี้ยงปีใหม่ กับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

งานเลี้ยงปีใหม่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่าย ในทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่อ รายจ่ายดังกล่าว ไม่ได้ให้บุคคลหนึ่งคนใด
ได้โดยเฉพาะเจาะจง เป็นรายจ่ายส่วนรวม และ ได้มีการระบุไว้ใน ระเบียบสวัสดิการพนักงาน กำหนดไว้เป็นรายจ่ายส่วนรวม โดยมูลค่า
 ในการจัดเลี้ยงควรมีความเหมาะสม พิจารณาจากราคา ต่อหัวของพนักงาน, จำนวนพนักงาน, ประเภทสถานที่ที่จัดเลี้ยง เป็นต้น

งานเลี้ยงปีใหม่ กับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

งานเลี้ยงปีใหม่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้องานเลี้ยง เป็น ภาษีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง กับกิจการ แต่ถ้าหากเป็น ภาษีซื้อประเภทสวัสดิการ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่ง จังสามารถนำมาหัก ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานเลี้ยงปีใหม่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นเงินได้ ที่ได้จากการให้ ตามโอกาส แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

การจัดเลี้ยงปีใหม่ เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรม ที่กิจการระบุไว้ ในระเบียบสวัสดิการ ของพนักงาน และ ไม่ได้กำหนดเจาะจง สำหรับพนักงาน คนใดคนหนึ่ง ทำให้กิจการ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ ถ้าทางบริษัทมีการจัดการงานบัญชี ที่ดี มีที่ปรึกษาด้านบัญชี ที่สะดวก และ สมารถจัดการ งานบัญชี ภาษี ครบวงจร

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เรารับ ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร รับทำบัญชี ดูแลบัญชี รายเดือน ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร บริการครอบคลุม และ ครบวงจรที่สุด ในภาคตะวันออก

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd