081-577-9588

ค่าลดหย่อนภาษี จากเงินบริจาค

สำนักงานบัญชีชลบุรี ค่าลดหย่อนภาษี

ค่าลดหย่อน หรือ ค่าลดหย่อนภาษี คือ รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหัก ออกจากเงินได้เพิ่มขึ้น หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว

ความหมายของ “ ค่าลดหย่อน ” หรือ “ ค่าลดหย่อนภาษี ” คือ “ รายการที่ กฎหมายกำหนดไว้ ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้น หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว ” ซึ่งมาจากวิธี การคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาค่าลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค เงินบริจาคตอบแทนสังคม โดยได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นเรื่องของการให้ครับ เรื่องนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ดีสำหรับผู้ที่มีจิตเป็นกุศล อยากจะส่งผ่านสิ่งที่เรามีไปให้คนอื่น และการที่เราเป็นคนดีแบบนี้ ภาครัฐเลยให้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 

ใกล้สิ้นปีแล้ว หลายคนเริ่มเตรียมข้อมูล เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้ที่มีรายได้ทุกคน จำเป็นต้องทำการยื่นภาษี กับทางกรมสรรพากร ซึ่งเราสามารถนำค่าใช้จ่ายบางรายการไปยื่น “ หักลดหย่อนภาษี ” เพื่อช่วยให้จ่ายภาษีน้อยลง หรือได้เงินคืนภาษีกลับมาค่ะ เรามาดูกันว่ามีรายการ จากเงินบริจาค อะไรบ้าง ที่จะสามารถนำ ไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้บ้าง

โดยมีรายการ ค่าลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค ดังนี้

  1. การศึกษา ไม่ว่าเป็นโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องเป็นการบริจาค เพื่อใช้จ่ายสำหรับ อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน และ บุคลากร
  2. สถานพยาบาลของรัฐ โดยทั่วไป ถ้าเป็นการบริจาคให้ “ โรงพยาบาล ” โดยตรง กรณีนี้จะลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าเลยทีเดียว
  3. บริจาคทั่วไป และ บริจาคน้ำท่วม

หลักฐานที่ต้องเก็บ ในกรณีบริจาค ด้วยวิธีการทั่วไป

  • ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน ที่มีข้อความระบุ ชื่อหน่วยงานที่บริจาคเงินให้ วันเดือนปีที่บริจาค ชื่อผู้บริจาค และ จำนวนเงินที่บริจาค

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เรารับ ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร รับทำบัญชี ดูแลบัญชี รายเดือน ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร รวมถึง การให้บริการงานด้านบัญชี และภาษีอากร รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบงบการเงิน บริษัทของเรามีบริการครอบคลุม และ ครบวงจรที่สุด ในภาคตะวันออก

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd